Skribent: Erik Bengtsson

Historia
Proletären som revolutionärt subjekt kom före arbetarklassen
”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 John Björkman
Debatt
Debatt: Svante Nycander och Erik Bengtsson
I Respons 5/2019 hävdade Erik Bengtsson att Sverige blev så jämlikt...
I Fokus | Det ojämlika Sverige
Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt
Uppfattningen att Sverige sedan länge varit ett jämlikt land har fått...