Skribent: Eva Rystedt

Historia
Svensk antik­vetenskap har ett värde även på hemmaplan
Klassisk filologi i Sverige Eric Cullhed & Bo Lindberg (red.)
Historia
Svensk antik­vetenskap har ett värde även på hemmaplan
Svensk antikforskning vid Medelhavet Frederick Whitling (red.)
Historia
Svensk antik­vetenskap har ett värde även på hemmaplan
Dies Academicus Erland Billig, Ragnhild Billig & Frederick Whitling