Skribent: Evelina Johansson Wilén

I Fokus | Genus och ideologi
Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok...
I Fokus | Genus och ideologi
Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen
En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt...
Essä
Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen
Den våg av kvinnostrejker som har svept över världen är ett...
Konstarterna & medier
Ville göra läsarna solidariska med textens värld
”Jag vill sätta världen i rörelse” – En biografi över Selma Lagerlöf Anna-Karin Palm
Essä
Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?
Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella...
Konstarterna & medier
Brottstycken ur någonting större
Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt Lena Kåreland