Skribent: Evin Ismail

I Fokus | Kampen om själarna
Kan konservativa salafister motverka radikalisering?
Salafismen, en starkt konservativ inriktning av islam, har utpekats som inspirationskälla...
Historia
Ensidig och föga övertygande analys
Roten till det onda Ingmar Karlsson