Skribent: Frans Lundgren

Debatt
Historikernas roll i dagens samhälle
Jo Guldi och David Armitage hävdar i The History Manifesto att poststrukturalismen och...