Skribent: Fredrik Eriksson

Historia
Specialoperationernas betydelse överskattas
Det hemliga andra världskriget – Spioner, specialoperationer och underrättelseverksamhet 1939–1945 Gavin Mortimer