Skribent: Fredrik Svenaeus

Filosofi & psykologi
Är åldrandet en sjukdom för vilken det snart finns en bot?
Livslängd: Varför vi åldras – och varför vi inte måste göra det David Sinclair (övers. Daniel Helsing)
I Fokus | Vi vantrivs i välfärden
När vi får det bättre blir vi missbrukare av dagdrömmar
Både Roland Paulsen och Christian Rück försöker i sina böcker besvara...
Ekonomi
Svagt underlag för tesen om psykofarmakas farlighet
Pillerparadoxen Robert Whitaker (Övers. Mikael Fant)