Skribent: Göran Eidevall

Historia
Bibeltexter befriade ur helighetsfållan
Ofromma bibeltolkningar Lina Sjöberg