Skribent: Göran Larsson

Politik & samhälle
Belyser hur svenska domstolar tänker
Hets mot folkgrupp Hans-Olof Sandén
Politik & samhälle
Belyser hur svenska domstolar tänker
Religionsfrihet – Om rättsliga skiftningar och nyanser Victoria Enkvist, Hedvig Lokrantz-Bernitz & Kavot Zillén
Filosofi & psykologi
Andlig assistans i konstnärlig kvinnokamp
Det ockulta sekelskiftet – Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid Per Faxneld
Filosofi & psykologi
Bra reportage men otydligt om bokstavstrogna
De bokstavstrogna – Ett reportage om radikal islam Tina Thunander
Analys/Reportage
Rätten att tro som man vill innebär inte rätten att göra som man vill
En undersökning som Dagens Nyheter gjort visar att många svenskar är...
Filosofi & psykologi
Det ensamma geniet är inte starkt
Förnuft och fördom – Varför vi tänker som vi gör Hugo Mercier & Dan Sperber (övers. Tom Sköld)
Filosofi & psykologi
Vi blundar så lätt för att alla har fått det bättre
Upplysning nu! Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism Steven Pinker
Politik & samhälle
Nyttig hemläxa för den som vill förstå globala konflikter
Mellan två krig – Saddams fall och IS födelse Rolf Ekéus
Politik & samhälle
Vad vi vet och behöver veta om politiskt motiverat våld
Den ensamme terroristen? – Om Lone Wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar Mattias Gardell, Heléne Lööw & Michael Dahlberg-Grundberg
Filosofi & psykologi
Risk för Tendentiöst urval och romantiserande läsningar
Visdomens hus – Muslimska idévärldar 600–2000 Ronny Ambjörnsson & Mohammad Fazlhashemi
Debatt
Boken recenseras på andra premisser än den är skriven
Mattias Martinson kritiserar i Respons 3/2017 författarna i Vad är religion?...
Historia
Världens största folk utan en egen stat
Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia Ingmar Karlsson