Skribent: Helena Granström

I Fokus | Medvetandets gåta
Kan den subjektiva upplevelsen någonsin fångas med vetande?
En del menar att medvetandet är en illusion, andra framhåller att...
Respons aktuell
Tron på ordets kraft är intakt även hos den moderna människan
Absolut text – Om att läsa världen Torbjörn Elensky
Filosofi & psykologi
Verkligheten måste ha företräde
Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott Olle Häggström
Naturvetenskap & teknik
Originellt sätt att göra klimatförändringarna gripbara
Om tiden och vattnet – En berättelse om vår framtid Andri Snær Magnason (övers. John Swedenmark)
Filosofi & psykologi
Konsten att förhålla sig till icke-vetandets horisonter
Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet Jonna Bornemark
Filosofi & psykologi
I mörkrets frånvaro famlar biologin efter sin rytm
Mörkermanifestet – Om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm
Filosofi & psykologi
Vad krävs för att en essä om litteratur i sig ska vara litteratur?
Längta hem, längta bort – En essä om litteratur på flykt Kristoffer Leandoer
Essä
Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär
Merparten av den litteratur som i dag presenteras och läses som...
Politik & samhälle
Känslan klarar sig inte på egen hand
Därför tar kärleken slut – De negativa relationernas sociologi Eva Illouz (övers. Svenja Hums)
Filosofi & psykologi
Kroppen som bärare av mänsklig mening och bas för en moralfilosofi
Det naturliga – En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet Fredrik Svenaeus
Politik & samhälle
Eftersom djuren ändå ska slaktas förhåller vi oss likgiltiga inför deras lidande
Djur – Berörande möten och kulturella smärtpunkter Simon Ekström & Lars Kaijser (red.)
Filosofi & psykologi
Avmystifierar AI men tar för lätt på riskerna
AIQ – Hur artificiell intelligens fungerar Nick Polson & James Scott (övers. Joel Nordqvist)
I Fokus | Genredigering
Naiv syn på möjligheten att hejda användningen av genredigering
Den framstående biokemisten Jennifer Doudnas bok, skriven tillsammans med kollegan Samuel...
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Liv 3.0 – Att vara människa i den artificiella intelligensens tid Max Tegmark
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Superintelligens – Vägar, faror, strategier Nick Bostrom
Naturvetenskap & teknik
Komplement eller alternativ?
Religion och naturvetenskap Philip Clayton
Naturvetenskap & teknik
Tänk om mörkret finns i våra teorier
Kosmisk cocktail – Tre delar mörk materia Katherine Freese