Skribent: Inga Lena Ångström Grandien

Konstarterna & medier
Porträtt av skådespelare
Porträtten på Dramaten Dag Kronlund