Skribent: Janken Myrdal

Debatt
Replik till: ”De stora forskningsfrågorna om människans villkor”
Det är lätt att hålla med Arne Jarrick och Janken Myrdal...
I Fokus | Universitetets idé
Två röster om situationen på dagens svenska universitet
Johan Boberg: Kollegialiteten har trängts tillbaka Maciej Zaremba konstaterade i artikelserien...
Debatt
De stora forskningsfrågorna om människans villkor
I kölvattnet av postmodernismen förmår inte den humanistiska forskningen längre formulera...
Historia
Detaljstudier lyfter fram komplexiteten
Att bruka men inte äga Anders Wästfelt