Skribent: Jesper Olsson

Klassikern
Återbesök hos författare som utövar en oroande attraktion
Det är svårt att nagla fast den franske författaren och filosofen...
Konstarterna & medier
Saknar lyhördhet inför internationell forskning
Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur Julia Pennlert & Lars Ilshammar (red.)
Konstarterna & medier
Mediernas historia är ingen raksträcka
Mediernas historia – Från big bang till big data Johan Jarlbrink, Patrik Lundell & Pelle Snickars
I Fokus | Ämne i förvändling
Litteraturvetenskapen öppnar sig mot en komplex social verklighet
Teoretiska förskjutningar inom humanvetenskaperna har tvingat litteraturvetenskapen att omdefiniera sig. Den...
Konstarterna & medier
Läsbart om Avantgardistisk oläsbarhet
Åke Hodell – Art and Writing in the Neo-Avantgarde Johan Gardfors
Konstarterna & medier
Tv-mediet mellan folkbildning och demokratisering
Samtida konst på bästa sändningstid David Rynell Åhlén