Skribent: Johan Eriksson

Filosofi & psykologi
Tractatus logico-philosophicus
Tractatus logico-philosophicus Ludwig Wittgenstein|övers. Sten Andersson
Filosofi & psykologi
Ofullbordat verk som präglat kontinental filosofi
Vara och tid Martin Heidegger (Övers. Jim Jakobsson)