Skribent: Johanna Dahlin

Politik & samhälle
Förändrade förutsättningar men uppgiftens kärna består
Diplomat idag Helena Gustavsson Wahlund & Jenny Lennung Malmqvist (red.)
Klassikern
Historien är mer lik myten än vi inser
Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss (1908–2008) publicerade 1962 sin bok Det...