Skribent: Johanna Ringarp

I Fokus | Friskolereformen 30 år
Valfriheten ökar klyftorna mellan klasser
Under våren har ett antal böcker publicerats som försöker belysa vad...
Utbildning
Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist