Skribent: Johannes Ljungberg

Historia
Valfrihet väger i dag tyngre än det allmänna bästa
Problemet med vinster – Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år Magnus Linnarsson
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Man ur huse – Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning under tidigmodern tid Mats Hallenberg & Johan Holm
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Svenskhetens tidigmoderna gränser – Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 Jens Lerbom
Historia
Hymner rättfärdigade krig och fred
The Story of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710 Anna Maria Forssberg