Skribent: Jonas Ingvarsson

Essä
Ljudboken kan ge upphov till nya former av litteratur
Ljudboksformatet utgör en utmaning i både positiv och negativ bemärkelse, men...
Essä
Affekterade röster i ljudboksdebatten
I en alltmer infekterad debatt om ljudboken som litterärt medium blir...