Skribent: Jonna Hjertström Lappalainen

Filosofi & psykologi
Svårigheten att vara både filosof och offentlig intellektuell
Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell Johan Strang & Thomas Wallgren (red.)