Skribent: Julia Svensson

I Fokus | Gentrifiering & segregation
Makthavare blundar för det vardagliga stadslivet
I Kvillebäcken i Göteborg har mindre industrikvarter rivits och en stadsdel...