Skribent: Karl Wennberg

Politik & samhälle
Politik som pragmatiskt hantverk
Politik på riktigt – Handbok för sociala ingenjörer Irene Wennemo
Politik & samhälle
Vår förmåga att gå på djupet sjunker
Deep Work – Hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld – strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism Cal Newport (övers. Niklas Darke)
Politik & samhälle
Reportage med svagt underbyggda teser
Handels – Maktelitens skola Mikael Holmqvist
I Fokus | Meningslös och menlös forskning
Ryktet om meningslös forskning är betydligt överdrivet
Det finns åtskilliga bra poänger i denna bok, men författarnas kritik...
Ekonomi
Lättläst men förenklad kritik av den moderna kapitalismen
23 saker de inte vill att du ska veta om kapitalism Ha-Joon Chang
Ekonomi
Marknadsvärden letar sig in i hela tillvaron
Vad som inte kan köpas för pengar Michael J. Sandel