Skribent: Kim Bergqvist

Historia
Normbrytande könsidentiteter under medeltiden
Medeltidens genus Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir (red.)