Skribent: Kim Salomon

Historia
Ett fylligt kalendarium men ingen karaktäristik
Det dramatiska 1980-talet – Decenniet som förändrade världen Olle Larsson
Utbildning
Välfärdsstatens kris öppnade för en offensiv legitimering av humaniora
Folkhemmets styvbarn – Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980 Hampus Östh Gustafsson
Politik & samhälle
Kastar ljus över kulturkriget med hjälp av det förflutna
Anteckningar från kulturkriget Andreas Johansson Heinö
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann
Politik & samhälle
Ytskiktet av ett omvälvande förlopp
Världen sedan 1989 Annika Ström Melin
Historia
Tankebok med kulturarv som prisma
Trådarna i väven – På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige Maja Hagerman
Historia
Konturerna av en ny världsordning
Vägen till ofrihet – Ryssland, Europa och USA Timothy Snyder (övers. Margareta Eklöf)
Politik & samhälle
Förflutet som inte förflyter
Partiet på kant med (v)erkligheten – En historia om solidaritet Magnus Utvik
Analys/Reportage
En historiker läser en diktsamling om ett våldsprojekt som kollapsat
Poesikritiker har sagt om Lars Mikael Raattamaas diktsamling Kommunismen att den...
Analys/Reportage
Visuell rapport från ett inferno – bioaktuella Sauls son
Primo Levi har betecknat Sonderkommandona som ”nazismens mest djävulska brott”. Fångar...
Analys/Reportage
Vi har förlorat förmågan att föreställa oss en annan värld än den samtida
Västvärldens värderingar triumferade med kalla krigets slut 1989. Men var i...
I Fokus | Historia & fiktion
Historiska romaner anger sällan när fakta tar slut och fiktionen tar vid
Laurent Binet kallar sin hyllade bok om attentatet mot Heydrich för...
Historia
Spännande infallsvinklar men splittrad helhet
Tillsammans Anders Burman & Lena Lennerhed (red.)