Skribent: Klas Grinell

Debatt
Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck?
Göran Larsson och Simon Sorgenfrei förespråkar i sin bok Religion en...