Skribent: Kristian Gerner

Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Historia
Maktens förhållande till rummet
Rudolf Kjellén – Geopolitiken och konservatismen Bert Edström, Ragnar Björk & Thomas Lundén (red.)
Historia
När polska katoliker mördade judiska grannar
Vi från Jedwabne Anna Bikont|övers. Irena Grönberg