Skribent: Kristina Fjelkestam

Konstarterna & medier
Det moderna manliga subjektets kris
Självskrivna män – Subjektiveringens dialektik Anders Johansson
Konstarterna & medier
Det moderna manliga subjektets kris
Kärleksförklaring – Subjektiveringens dialektik Anders Johansson