Skribent: Kristina Hermansson

Konstarterna & medier
Konstnärlig avhandling om annanhet
När andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid Mara Lee