Skribent: Kristina Sandberg

Essä
Biografier som visar det kvinnliga pionjärskapets förutsättningar
Fyra nya biografier synliggör gemensamma förutsättningar för kvinnligt pionjärskap: hög utbildning,...