Skribent: Lars Burman

Utbildning
Både föreläsningen och kritiken av den uppvisar stor kontinuitet
Den akademiska läxan – Om föreläsningens historia Bo Lindberg