Skribent: Lars Engwall

Debatt
Missvisande bild av företagsekonomin
Mats Benner riktade i Respons 1/2017 en bredsida mot ­företagsekonomin och...