Skribent: Lars Kleberg

Politik & samhälle
Ett imperium som bygger på förtryck av andra folk
Volga och inre Ryssland – En resa i tid och rum Lena Jonson
Konstarterna & medier
Litteraturhistoria med betoning på andlighet
Rysk litteratur i tusen år Per-Arne Bodin
Konstarterna & medier
Föra bibeln till nuet eller läsaren till ett möte med det förflutna
Att riva Babels torn – Viveka Heyman som översättare av Gamla testamentet Richard Pleijel
Konstarterna & medier
Föra bibeln till nuet eller läsaren till ett möte med det förflutna
Om Bibel 2000 och dess tillkomst – Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet Richard Pleijel
Konstarterna & medier
Porträtt av en säregen berättare
Börje Fredriksson, saxofonist Stefan Wistrand
Konstarterna & medier
Jazzhistoria med musiken på för låg volym
Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige Göran Jonsson