Skribent: Lena Andersson-Skog

Ekonomi
Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
Ekonomi
Belysning av relationen mellan entreprenörskap och varumärle
Entreprenörskap och varumärken Karin Winroth (red.)|Mats Larsson|Mikael Lönnborg