Skribent: Louise Vinge

Utbildning
I längden gick det inte an med Almqvist som rektor
”Icke ett teoretiskt luftslott” Annika Ullman