Skribent: Lovisa Brännstedt

Filosofi & psykologi
Betraktar betraktandet av konst
Gudar och människor – Blicken genom historien Mary Beard (övers. Allan Klynne)
Historia
Alla smittvägar bar till Rom
Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång (The Fate of Rome – Climate, Disease, and the End of an Empire) Kyle Harper (övers. Henrik Gundenäs)
Klassikern
Ovidius skapade berättelsen om vår tideräkning
Fasti är det mest romerska av Ovidius verk. Denna berättelse över...
Historia
Rom ger oss möjlighet att pröva vår egen världsbild
SPQR – Historien om det antika Rom Mary Beard