Skribent: Magnus Linnarsson

Historia
Ett alltför historiskt perspektiv på historiker
Historikern i samhället – Roller och förändringsmönster David Ludvigsson & Martin Åberg (red.)
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh