Skribent: Magnus Olofsson

Historia
Drabbande om en bortglömd tragedi i svensk historia
Svälten – Hungeråren som formade Sverige Magnus Västerbro
Historia
Storslaget verk om Skånes historia
Skånes historia I–III Gunnar Wetterberg