Skribent: Maria Wallenberg Bondesson

Intervju
”Det meritokratiska argumentet är inte rättvist”
Diskussion och argumentation i frågor som rör jämlikhet mellan könen har...