Skribent: Matilde Anxo Tiozzo

Politik & samhälle
I stället för pluralism kan vi få balkanisering
Det är identitetspolitikens fel! – Makt, mobilisering och mångfald Ulf Bjereld & Marie Demker
Politik & samhälle
En modig bok som väcker rädsla i åsiktskorridoren
Om könets existens – Tankar om den nya synen på kön Kajsa Ekis Ekman
I Fokus | Genus och ideologi
Kritisk granskning av en ideologi som döljer sig bakom ideal om jämställdhet
Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen...
Analys/Reportage
Pandemin skakar om vår uppfattning av tid och rum
Frankrike öppnas nu långsamt efter nedstängningen. Lättnaden över att kunna röra...
Politik & samhälle
Offerskapande utesluter inte att människor faktiskt också är offer
Extra allt! – När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka Mats Alvesson
Utbildning
I dagens skola går elevers välmående före inlärning och arbetsmoral
Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse Gabriel Heller-Sahlgren & Nima Sanandaji
Debatt
Den så kallade mittenpositionen är i själva verket extrem
Centerpartiets liberalism bygger på en dogmatisk syn på marknaden och en...
Analys/Reportage
Institutionernas kris i ett egalitärt och individualistiskt tidevarv
Krisen inom Svenska Akademien är ett uttryck för något som i...
Analys/Reportage
Det perifera Frankrike rycker nu in mot centrum
Protesterna från de så kallade gula västarna har skakat om Frankrike....
I Fokus | 68 i backspegeln
”68” var västvärldens farväl till bourgeoisin
Den franske filosofen Alain Finkielkraut beskriver sig själv som en obskyr...
Utblick
Att både lösa upp genus och ha könet som grund för offerrollen
I den svenska debatten tenderar varje ifrågasättande av genusperspektivet att uppfattas...
Utbildning
Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
Analys/Reportage
Macrons och Le Pens framgång bygger på de etablerade partiernas kluvenhet
Krisen för de franska Republikanerna och Socialistpartiet beror på att det...
Intervju
”Ambitionen är att göra Handelshögskolan än mer till en plats där man kan ställa stora frågor”
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, har varit en av...
Utblick
Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld
I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot...