Skribent: Mats Bergquist

Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Historia
Övergångar som visar inre kontinuitet
Renegater – Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism Johan Stenfeldt
Historia
Slumpen spelade en viktig roll när Sverige räddades från katastrof
Sverige vid avgrunden 1808–1814 Dag Sebastian Ahlander
Historia
Den svenska misstron mot Ryssland har djupa rötter
Moskoviten – Sverige och Ryssland 1478–1721 Kari Tarkiainen
Politik & samhälle
Lättsinnigt dödförklarande av nationalstaten
Det nya inbördeskriget – Ett öppet Europa och dess fiender Ulrike Guérot
Historia
Det blodiga inbördeskriget i Sveriges närhet
Finska inbördeskriget Tobias Berglund & Niclas Sennerteg
Historia
Det blodiga inbördeskriget i Sveriges närhet
”Märklig är nu världens gång” – Kollektiv Helsingforsdagbok 1917–1918 Samu Nyström & Jörn Donner
Historia
Diplomaten som blev en fotnot
Vår man i London – Björn Prytz som svenskt sändebud under andra världskriget Martin Fritz
Debatt
Debatt om Per Engdahl
I Respons nr 2/2013 hävdade Mats Bergquist att Elisabeth Åsbrink i...
Essä
Tre intellektuella i politiken
De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt och det...
Historia
Konsulatväsendets historia
I främmande hamn – Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700–1985 Aryo Makko & Leos Müller et al.
Historia
Mannerheim och finska krigsmål
Finlands val 1941–1944 Henrik O. Lunde
Utblick
Ett mångnationellt imperium som var både gammaldags och före sin tid
Dubbelmonarkin Österrike-Ungern har lämnat ett rikt arv till den europeiska kulturen....
Historia
Lättläst introduktion till Churchill
Winston Churchill Bengt Liljegren
Historia
Österrike-Ungern bar ansvaret
Hederskriget Andreas Danielsen
Historia
Heltäckande skildring av hur järnridån drogs ner
Järnridån Anne Appelbaum (Övers. Margareta Eklöf)