Skribent: Mats Jansson

Utblick
Litteraturen hävdar sin egenart genom att införliva nya mediers logik
Walter Benjamins texter om fotografiet har haft stort inflytande efter hans...