Skribent: Mats Persson

Filosofi & psykologi
Nietzsche intog perspektiv som uteslöt varandra
I förnuftets skugga – Essäer om Nietzsches filosofi Hans Ruin