Skribent: Olof Bortz

Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Svensk rasism under efterkrigstiden – Rasdiskussioner och rasfrågor 1946–1977 Tobias Hübinette
Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Adopterad – En bok om Sveriges sista rasdebatt Tobias Hübinette
Historia
Har alltför mycket att säga om nazismen
Nazismens idévärld Carl Müller Frøland (övers. Lars Ahlström)
Utblick
Vilken roll spelade USA som förebild för nazisterna?
Historiker har börjat intressera sig för kopplingarna mellan Nazityskland och USA....