Skribent: Olof Hallonsten

Politik & samhälle
Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin
Därför demokrati – Om kunskapen och folkstyret Åsa Wikforss & Mårten Wikforss
Politik & samhälle
Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin
All makt åt folket – Om en bortglömd idé Ludvig Beckman
Filosofi & psykologi
Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande
Den tveksamme bekännaren och andra essäer Sharon Rider