Skribent: Olof Kleberg

Historia
Dagligt liv i antisemitismens och förintelsens skugga
Dagbok 1935–1944 Mihail Sebastian (övers. Inger Johansson)
Politik & samhälle
Putin vill göra Ryssland stort igen genom att blicka bakåt
Ryssland utan Putin – Friare, fredligare, rättvisare Stig Fredrikson
Politik & samhälle
Pionjärverk om ett turbulent område i Europas mitt
Det omaka paret – Tjeckernas och slovakernas historia Ingmar Karlsson