Skribent: Oskar Hultin Bäckersten

Analys/Reportage
Kontroll av smittspridning innebär alltid kontroll av människor
De begränsningar av människors autonomi som införts för att begränsa smittspridningen...