Skribent: Oskar Sjöström

Debatt
Replik: Populärhistoriens legitimitet
Tyrannens tid är populärhistoria för en bred allmänhet och rör sig...
Historia
Perspektiv som förvränger och förvillar
Tyrannens tid – Om Sverige under Karl XII Magnus Västerbro