Skribent: Ove Bring

Politik & samhälle
Sverige kritiseras för att ha varit delaktigt i ett karaktärsmord på Julian Assange
Fallet Julian Assange – En historia om förföljelse Nils Melzer (övers. Margareta Zetterström)
Debatt
Rydell övertolkar sambandet mellan konstplundring och folkmordets ekonomi
Ove Bring: Anders Rydell har i Respons 3/2015 recenserat min bok...