Skribent: Påhl Ruin

Analys/Reportage
Ny metod skapar kontinuitet i bekämpandet av hedersförtryck
I två decennier har samhället försökt utveckla metoder för att bekämpa...
Politik & samhälle
Vilken är egentligen skolans roll?
Perspektiv på skolans problem – Vad säger forskningen? Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt (red.)
Intervju
”Ni måste inte ha samma värderingar som era föräldrar!”
Barn som växer upp i en hederskultur får sällan sina värderingar...
Politik & samhälle
Vi vet ännu inte vilka metoder som kan vända utvecklingen
Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och delaktighet Manne Gerell, Per-Olof Hallin, Kim Nilvall & Stig Westerdahl (red.)