Skribent: Pelle Snickars

Konstarterna & medier
Mediehistoria med bristfällig historisk kontext
Medievetenskapens idétraditioner Stina Bengtsson, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt (red.)
Analys/Reportage
Digital humaniora – En lägesrapport
Digital humaniora är ett vitalt forskningsfält som förutsätter tekniskt kunnande och...