Skribent: Per Thullberg

Historia
Aktörer måste förstås utifrån tiden
Det långa 1990-talet Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldermarsson & Kjell Östberg (red.)